150 dagen in gesprek met de stad, regio en raad over het coalitie akkoord 2018 -2022

Samen aan de slag voor het Zaanstad van morgen

In maart 2018 koos u een nieuwe gemeenteraad. Wij (VVD, ROSA, D66, PVDA, CDA en ChristenUnie) vonden elkaar in een coalitie. Wij stelden een akkoord op, waarmee wij in juni van het vorig jaar aan de slag zijn gegaan. Vanaf het begin wilden wij het anders doen. Wij wilden van u weten of ons coalitie akkoord aansluit bij datgene waarmee u in de stad bezig bent. En of wij een basis konden leggen om het coalitie akkoord de komende vier jaar samen met de stad uit te voeren.

Daarom zijn wij de stad ingetrokken, ‘150 dagen’ lang. In onder meer een dorpshuis, kerkgebouw en verzorgingshuis gingen wij in gesprek over uiteenlopende ideeën en suggesties van Zaankanters; wij spraken met schoolbestuurders, zorgverleners, ondernemers, vertegenwoordigers van corporaties en inwoners.

Ondanks een nog gunstige economische wind staat Zaanstad voor een aantal fikse uitdagingen, zoals de hoge zorgkosten, een tekort aan woningen en de duurzaamheidstransitie. Mede om die uitdagingen het hoofd te bieden, hebben wij het coalitieakkoord gemaakt. Hierin hebben wij acht belangrijke opgaven geformuleerd. De opbrengst van de 150 dagen gesprekken gaan over vier van deze acht thema’s: Prettig wonen, Gezond leven, De welvarende stad en Duurzaam en Groen. Wij zien dat in de samenleving mooie ideeën en initiatieven bestaan op deze thema’s. Zaanstad wil aan de slag met de ideeën en suggesties en wil daarvoor de kracht van de samenleving gebruiken. Sommige ideeën zijn groot van aard en kunnen in de loop der tijd worden opgepakt. Andere zijn klein en concreet, daarmee gaan we meteen aan de slag. 

We blijven graag met u in gesprek!

Opbrengst en advies

Lees hieronder per thema hoe wij de voorstellen en ideeën oppakken.

Prettig wonen

De Welvarende stad

Gezond leven

Duurzaam en Groen

Coalitieakkoord

Het college van Zaanstad wil een bereikbaar bestuur zijn. Een ‘bereikbaar bestuur’ is dan ook één van de acht opgaven in het coalitie akkoord. Lees meer over de plannen die het college voor Zaanstad bedacht heeft.

Coalitieakkoord

Resultaten

Lees terug wat er op verschillende bijeenkomsten gezegd is.

Resultaten

Maak kennis met de wethouders

Wie zitten er in het college van Burgemeester en Wethouders? En wie heeft welke onderwerpen onder zijn hoede.

De wethouders van Zaanstad

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl