Gerard Slegers

Gerard Slegers is namens het CDA wethouder in het college van Zaanstad. Hij houdt zich bezig met:

  • Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren
  • Openbare ruimte (inclusief slappe bodem en klimaatadaptatie)
  • Sport
  • Wijkwethouder voor Zaandam Zuid en Assendelft

Gerard Slegers over de begroting van 2019/2022:


‘Zaanstad staat voor een enorme woningbouwopgave binnen de stedelijke contouren. We gaan ‘verdichten’ en dat willen we doen met het behoud van de kwaliteiten van de openbare ruimte. Daarnaast is het een grote uitdaging om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad te verbeteren. Daar gaan we de komende jaren flink in investeren. En dat is hard nodig.’

Bereikbaarheid en doorstroming

‘Op veel plekken in de stad is sprake van verkeersdruk en dit neemt de komende jaren alleen maar toe. Het is noodzakelijk om de doorstroming te bevorderen. We zetten onder andere al stappen als het gaat om het verbeteren van de verkeerssituatie bij de Guisweg en de Thorbeckeweg. Een goede infrastructuur realiseren kan alleen door op te trekken met andere partners en bewoners, dat is essentieel. Mooi dat we de doorstroming in Zaanstad gaan bevorderen.’

Toekomstbestendig 

‘We moeten rekening houden met de klimaatverandering en vooruit denken. Daar kunnen we niet omheen en hier is ook geld voor beschikbaar. Het is belangrijk om hierop te investeren. We willen een toekomstbestendig ingerichte openbare ruimte. Met het Groen- en Waterplan hebben we onder meer een kader om de openbare ruimte zo in te richten, dat de effecten van klimaatverandering voldoende kunnen worden opgevangen. Er ontstaat extra druk op de openbare ruimte omdat we ruimte moeten vinden voor het bergen van regenwater bij extreme regenval. Er is ook meer ruimte nodig voor groen en water om de stad koeler te maken op de momenten dat het extreem warm is. Hier werken we de komende jaren verder aan. En we kijken ook naar creatieve oplossingen.’

Sporten belangrijk voor iedereen 

‘Sporten moet voor iedereen in de stad mogelijk zijn. Steeds minder mensen bewegen en dat is natuurlijk niet goed voor de gezondheid. Wij ondersteunen en stimuleren de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)-aanpak in de wijken waar het risico op overgewicht groot is. Samen met onder andere de GGD Zaanstreek-Waterland en het Sportbedrijf Zaanstad werken we aan een Veilig Sportklimaat. De campagne draait om het erkennen en herkennen van ongewenst gedrag, het bespreekbaar maken hiervan, maar bovenal het laten zien van de sociale norm en het belonen van goed gedrag. Het doet mij goed dat we hier de komende tijd op gaan inzetten want sporten heeft een grote sociale en maatschappelijke functie.’

Benieuwd wie Gerard Slegers is en wat hij doet? In dit filmpje stelt hij zichzelf voor:



Dit deelt Gerard Slegers via Twitter:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl