Jan Hamming

Jan Hamming is namens de PvdA, de burgemeester van de gemeente Zaanstad. Hij houdt zich bezig met:

  • Bestuurlijke organisatie
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Handhaving (waaronder straattoezicht, handhaving sociale zaken en handhaving bouwen en wonen) 
  • Programmatische aanpak Poelenburg (het bestuurlijk team bestaat uit voorzitter burgemeester Jan Hamming, portefeuillehouder Wonen (Songül Mutluer), portefeuillehouder Werk & Inkomen (Natasja Groothuismink), portefeuillehouder Onderwijs (Gerard Ram))
  • Strategische ontwikkeling/beleidscoördinatie
  • Onderzoek en statistiek
  • Externe betrekkingen en internationaal beleid
  • Communicatie
  • Antidiscriminatiezaken

Burgemeester Jan Hamming over de begroting van 2019/2022:


‘Het is geweldig om te zien hoe bevlogen en enthousiast de nieuwe wethouders aan de slag zijn gegaan. Het is heel bijzonder hoe open zij het gesprek met de stad aan zijn gegaan die eerste 150 dagen. En in onze gesprekken merk ik ook hoeveel belang zij hechten aan die geluiden uit de stad. Dit is echt een college dat samen met de stad wil werken aan het Zaanstad van morgen.’

Extra geld voor aanpak ondermijning hard nodig

‘‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ is de gevleugelde uitspraak van Johan Cruijff. En dat geldt zeker voor ondermijnende criminaliteit. In Zaanstad hebben we daar gelukkig steeds meer oog voor en zijn we voortvarend bezig met de aanpak. We sluiten drugspanden, zijn scherp op schimmige horecazaken, pakken arbeidsuitbuiting aan. Maar het is nog steeds het topje van de ijsberg. Daarom ben ik erg blij dat we volgend jaar 850.000 euro en de jaren daarna zelfs een miljoen euro per jaar extra uittrekken om de aanpak structureel te maken. Dat is ook nodig om het vertrouwen van inwoners te herwinnen. Door controles op illegale kamerverhuur in de Russische buurt en door drugspanden te sluiten, laten we zien dat we meldingen van inwoners serieus nemen. En die meldingen hebben we hard nodig om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Dat is niet alleen een zaak van gemeente en politie, dat is een zaak van ons allemaal. Vandaar onze samenwerking met meld Misdaad Anoniem. Je bent een held als je misdaad meldt!’

Actieplan vergt lange adem

‘Als burgemeester mag ik ook het bestuurlijke team leiden dat zich inzet om een succes te maken van het Actieplan Poelenburg en Peldersveld. Twee wijken met prachtige, kleurrijke bewoners die meer verdienen. Die net als alle Zaankanters recht hebben op een wijk waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Met het actieplan zijn we op de goede weg. Door aan de ene kant hard op treden tegen misstanden, of het nu gaat om het illegaal dumpen van afval of om harde drugscriminaliteit, en aan de andere kant bewoners en wijkinitiatieven te ondersteunen. Dat actieplan vergt een lange adem. Daarom ben ik blij dat er nu 600.000 euro per jaar structureel wordt uitgetrokken om hier mee door te kunnen gaan.’

Dit deelt Jan Hamming via Twitter:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl